Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta PionTorpet här:

Mail: infoATpiontorpet.se

Byt AT mot @ när du mailar.

****************************************************************'

Integritetspolicy - GRPR

Inom PionTorpet hanterar vi ett antal personuppgifter, bl.a. i vårt medlemsregister. Uppgifterna används främst som underlag för att skicka information till medlemmarna om de aktiviteter vi anordnar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL)  av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gjorde att kraven förändrades något. Den ställer högre krav på hur föreningen hanterar personuppgifterna. Med anledning av dessa förändringar har vi tagit fram en policy för hur vi ska arbeta med personuppgifter. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du kan läsa mer om detta här nedan.

Vilka vi är

Piontorpet med webbplatsadress http://www.piontorpet.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem:

Kommentarer:
Webbplatsens blogg har för närvarande kommentarsmöjligheter.

Anmälningsformulär:
Namn, adress, e-post och telefonnummer lagras efter ditt godkännande för kontakt och utskick.

Cookie-filer:
Webbplatsen genererar för närvarande inte personknutna cookie-filer.

Ej till salu
Informationen säljs eller delas heller inte med någon annan part.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på Piontorpets webbplats sparar vi de personuppgifter anmälaren anger i ansökningsformuläret. Användare raderas med samtliga uppgifter i samband med avslutat medlemskap.

Vilka rättigheter du har över dina data

När du har ett medlemskap kan du begära en upplysningar med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Ändringar i denna policy

Om vi ändrar denna policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på denna sida märkt med datum och versionsnummer. Vi publicerar också ett anslag om detta på vår startsida. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen.

Kontaktinformation

Medlemsregistrerare: Piontorpet, e-post: infoATpiontorpet.se
Byt AT mot @ när du mailar.

Version

1 – gäller från 2018-05-25